Dostosuj wiadomości e-mail do klientów - rodzaj, treść i wygląd

W systemie Caterings możesz dowolnie zaprojektować i spersonalizować wiadomości e-mail jakie są wysyłane do klientów. Dotyczy to zarówno wiadomości systemowych jak założenie konta, potwierdzenie zamówienia, zmiana statusu zamówienia i innych. Oraz przypomnień o kończącej się diecie wysyłanych w określonych przez Ciebie okresach. Czytaj więcej o tym w Marketing automation.

Personalizacja dotyczy obszaru zarówno treści jak i wyglądu oraz tego jakie wiadomości mają być do klientów wysyłane a jakie do biura obsługi klienta

  • dostosuj wygląd wiadomości mail
  • zarządzaj treścią w wiadomościach
  • personalizuj komunikację z klientem
  • zachowaj spójność wizerunku swojej marki
  • określaj jakie wiadomości mają się wysyłać
  • decyduj jakie powiadomienia chcesz otrzymywać z systemu
  • wysoka skuteczność dostarczeń dzięki integracji dowolnego mailera

Zasady działania

W systemie Caterings dostępne są takie wiadomości jak:

– założenie konta

– potwierdzenie zamówienia diety

– potwierdzenie zamówienia dodatków

– zmiana statusu zamówienia

– przypomnienie hasła

– przypomnienia o kończącej się diecie

Każde z tych wiadomości można dowolnie skonfigurować pod kątem wyglądu. Ponadto można skonfigurować które wiadomości ma otrzymywać klient a jakie ma otrzymywać biuro. Np. czasami informacja o założeniu konta biuro chciałoby otrzymać a w innych przypadkach już

Caterings - system do zarządzania
firmą cateringową