Oferuj klientom możliwość spróbowania Twojej diety, wybierając testowe zamówienie po preferencyjnej stawce

W cateringach powszechne jest oferowanie próbnych zamówień na atrakcyjniejszych warunkach niż normalne. W Caterings możesz też skonfigurować niższe ceny za zamówienia próbne lub nie korzystać z tej funkcji.

  • ustaw inne kwoty na dni testowe
  • określ czas trwania dni testowych
  • tylko jedno zamówienie dni testowych per konto

Zasady działania

Nie. Dni testowe można zamówić tylko raz na dane konto, kolejne zamówienie jest niemożliwe.

Caterings - system do zarządzania
firmą cateringową